Norsk


Dekan
Professor i dirigering

Fakultet for utøvende kunstfag

Universitetet i Stavanger


morten.wensberg@uis.no


www.uis.no/bjergsted


Morten S Wensberg

Morten Schjelderup Wensberg er dekan og professor i dirigering ved Fakultet for utøvende kunstfag ved Universitetet i Stavanger (UiS). Han er også leder for Universitets- og høgskolerådets nasjonale fagorgan for utøvende og skapende musikk og er dessuten faglig leder i Dirigentløftet.

Morten Wensberg står bak utdanningsfaglige nyvinninger som UiS-nettstudiene Digitale dirigentstudier og Digitale skolekorpsstudier.  Wensberg er  prosjektleder for utviklingsprosjektet ConductIT; et Erasmus+ Strategic Partnership der Universitetet i Stavanger, Royal Northern College of Music, University of Aveiro og Open University går sammen om å utvikle nettbaserte dirigentstudier på europeisk nivå i perioden 2018-2021.
Wensberg ledet også Telestrator-prosjektet der Universitetet i Stavanger har tatt i bruk toppidrettens videoanalyseverktøy i dirigentutdanningen. Dette prosjektet var støttet av Senter for fremragende musikkutdanning ved Norges musikkhøgskole (CEMPE).

Wensberg er arkitekten bak utviklingen av Talent Norges og Sparebankstiftelsen DNBs nasjonale dirigentsatsing Dirigentløftet, og han leder satsingens faglige råd.
Han er dessuten grunnleggeren av Nordens største dirigentkurs Dirigentuka som siden oppstarten i 2012 samler over 100 dirigenter i Stavanger hver sommer.

Morten Wensberg har dirigert orkestre, ensembler og korps i både Norge, Sverige, Finland og USA, og han har blant andre ledet Oslo-Filharmonien, Stavanger Symfoniorkester, Kringkastingsorkesteret, Vaasa Symfoniorkester, alle de norske profesjonelle militærkorpsene og Det Norske Blåseensemble, de svenske og finske marinemusikkorpsene. Wensberg har også gjort flere konsertserier og har spilt inn flere plater med Norwegian Brass Expo, et ensemble som består av noen av Norges fremste messingblåsere.

Før Wensberg viet seg til dirigering arbeidet han som eufonist i Norge og i en periode også i et av USAs ledende messingensembler- River City Brass.

Wensberg er først utdannet som eufonist ved Norges musikkhøgskole i Oslo (cand. mag, 1997) og ved Duquesne University i Pittsburgh, USA (Master of music, 1999).
Han er senere utdannet som dirigent fra Norges musikkhøgskole, der han studerte mastergraden i orkesterdirigering (2006) med professor Ole Kristian Ruud.
Wensberg har deltatt i mesterklasser i dirigering med Pierre Boulez, Jorma Panula, George Hurst og Leif Segerstam. I 2006 vant han spesialprisen for sin samtidsmusikk-tolkning under Jorma Panula 3rd International Conducting Competition.

Copyright @ Wensberg Musikk